15 Aralık 2016 Perşembe

Kronolojik olarak Sanat Tarihi Bilimi

Sanat Tarihi Bilimi

Sanat eseri ve sanat düşüncesinin yaşanan süreç içerisindeki olgular ile zaman dizisel (kronolojik) olarak ele alan bir bilim alanıdır.

Aristoteles'e göre sanat ''Doğru bir akıl yürütmeye dayanan ve insanın bir yaratış ortaya koymasını sağlayabilen yetenektir''..


Antik Yunan ve Roma Dönemleri


Avrupa'da 18. yüzyılda şekillenmeye başlayan sanat tarihi biliminin gelişim süreci 'Antik Çağ' ile birlikte başlatılır.


 • Antik Çağ'da değerli bazı takı ve kült eşyalarının tapınak ve hazine odalarında toplanıp korunması
 • Biyografiler ve zanaat tekniklerini anlatan kitapların yazılması
 • Sanatın kuramsal yapısı ve eleştirisine yönelik sorgulamalar
 • Platon ve Aristo gibi düşünürlerin güzele ve sanata dair düşüncelerini yayınlaması
 • Roma döneminde Pasiteles'in Mirabilia adlı yapıtı
 • Vitriviüs'ün  ' Mimarlık Üzerine On Kitap ' adlı eseri yayınlaması

Bahsi geçen önemli gelişmelere karşın Antik Çağ yazarları sanat tarihinin kurucusu, dolayısıyla Antik dönem sanat tarihi biliminin başlangıcı olarak kabul edilmez. Çünkü antik çağda sanat felsefe temelinde, doğa felsefesi, etik ve tragedya sorunları ile birlikte ele alınan bir olgudur. Roma döneminde ise dönemin sanatı konu edinen eserlerinde sanat tarihi kavramından çok o gün için geçerli olan sanat idealini anlatma eğilimi söz konusudur.Ortaçağ Dönemi • Hristiyanlık Öyküleri
 • Azizler, Martyrler, ve Din büyüklerinin ikonografik dünyalarını konu edinen çalışmalar
 • Litürijik eşyaların müzelerde toplanması
 • Aquinolu Tommaso'nun '' İlahiyat Toplu Yapıtı '' adlı eseri yayınlaması

Rönesans Dönemi


 • Özgür ve Bağımsız Sanatçılar
 • Sanat Koruyucusu Seçkin Aileler
 • Sanat Eseri Toplayıcılığı ve Korunması
 • Alberti'nin '' Deriptio Urbis Roma '' ve '' De Pittura '' adlı eserlerini yayınlaması
 • Giorgio Vassari'nin Ünlü İtalyan  Mimar, Ressam ve Heykelcilerin Yaşam Öyküleri adlı kitabını yayınlaması
 • İlk Güzel Sanatlar Akademisi : Academia della arti del Disegno (1563)
 • Fransız Akademisinin Kurulması (1635)
 • Paris Kraliyet Resim ve Heykel Akademisinin Kurulması (1648)
 • Avusturya Wiener Kunst Akademisinin Kurulması (1692)
 • Almanya Berlin Akademisinin Kurulması (1696)

18. Yüzyıl • Politika, Endüstri ve Kültür Alanında Köklü Değişmeler
 • 1738 ve 1763 Yıllarında Pompei ve Herculaneum'da Kazılara Başlanması
 • Arkeoloji Biliminin Doğuşu
 • İlk Sanat Tarihi Kitabı : Winckelman ( Antik Çağ Sanatı Tarihi )

19. ve 20. Yüzyıl


 • 1844 Yılında Berlin Üniversitesi'nde İlk Sanat Kürsüsü Kurulur
 • 19. Yüzyıl Sanat Tarihi Yazımı Deneycilik ve İdealizm Merkezinde Şekillenir
 • Hegel'in ' Estetik Dersleri' Adlı Eserini Yayınlaması
 • Heinrich Wöfflin'in Klasik Sanat ve Sanat Tarihinin Temel Kavramları Adlı Eserini Yayınlaması
 • Erwin Panofsky'nin İkonoloji ve İkonografik İncelemeler Adlı Eserini Yayınlaması
 • Arnold Hauser ve Herbert Read Temsilinde Sanat ve Toplumbilim  İlişkisine Dair Sorgulamalar
 • E.H Gombrich' in '' Sanatın Öyküsü '' Adlı Eserinin Yayınlanması ( 1976 )

Türkiye'de Sanat Tarihi Bilimi


Türkiye 'de Sanat Tarihi 20. Yüzyılın ortalarından itibaren bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Fakat söz konusu süreç birden bire oluşan ve gelişen bir süreç değildir. Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi Antik Dönem ve Rönesans Döneminde karşımıza çıkan sanat koruyuculuğu ve sanat eserlerini saklama anlayışını osmanlı imparatorluğunun farklı dönemlerinde de görmek mümkündür.

 • Cafer Çelebi'nin ' Risale-i Mimariye ' adlı eseri
 • Mühendishane-i Berri Humayun (1795) ve Mekteb Harbiye (1834) gibi okullarda mimari ve resim derslerinin verilmesi
 • 19. Yüzyılda Aya İrini Kilisesi ( Müze-i Hümayun )' nin müzeye dönüştürülmesi ve Arkeoloji müzesinin kurulması
 • Osman Hamdi Bey tarafından 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebinin kurulması

Yorum Gönder

Ne düşünüyorsun ?

 
Sanat Tarihçi © 2017 -